Kumpulan Ceramah Agama Islam MP3
Terlengkap, Pengajian MP3, Audio
Agama Islam, Download Gratis

Image 21

Ceramah · Sufyan Bafin Zen · Siroh Nabi Muhammad

Get Adobe Flash player

Ceramah · Sufyan Bafin Zen · Siroh Nabi Muhammad

Mainkan Play Siroh Nabi Muhammad

*** (10 votes)  | Rate: 12345

Rekaman kajian rutin bersama Ustadz Sufyan yang membahas Sirah Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam di Masjid 'Aisyah Lawata Mataram.

Sumber: Kontributor Kajian.net (Akh Dudung)

Podcast

Share

Kajian

MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 01, Nasab Rasulullah (17 votes)
****½
12345
   11.58 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 02, Kelahiran Nabi Dan Kejadian-kejadian Yang Terjadi (14 votes)
****½
12345
   13.45 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 03, Masa Kecil Nabi Dan Kejadian-kejadian Yang Terjadi (11 votes)
****½
12345
   10.65 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 04, Kehidupan Dan Pekerjaan Rasulullah Sebelum Menjadi Nabi (11 votes)
****½
12345
   13.25 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 05, Masa Permulaan Kenabian (6 votes)
****½
12345
   14.13 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 06, Pelaksanaan Dakwah (6 votes)
****½
12345
   14.18 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 07, Usaha Kaum Musyrikin Untuk Menghalangi Dakwah Rasulullah 01 (5 votes)
****½
12345
   14.64 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 08, Usaha Kaum Musyrikin Untuk Menghalangi Dakwah Rasulullah 02 (5 votes)
****½
12345
   14.93 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 09, Usaha Kaum Musyrikin Untuk Menghalangi Dakwah Rasulullah 03 (5 votes)
****½
12345
   14.90 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 10, Usaha Kaum Musyrikin Untuk Menghalangi Dakwah Rasulullah 04 (4 votes)
****½
12345
   13.02 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 11, Usaha Kaum Musyrikin Untuk Menghalangi Dakwah Rasulullah 05 (5 votes)
****
12345
   14.18 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 13, Kisah Masuk Islamnya Hamzah dan Umar Bin Khattab (6 votes)
****
12345
   14.83 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 14, Tawaran dan Tuntutan Kaum Musyrikin Kepada Rasulullah (4 votes)
*****
12345
   13.23 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 17, Pengingkaran dan Tuntutan Kaum Musyrikin Terhadap Mukjizat Rasulullah (4 votes)
****½
12345
   13.66 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 18, Peristiwa Isra' Mi'raj (5 votes)
*****
12345
   12.98 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 19, Orang-Orang Muslim Dari Luar Kota Makkah (5 votes)
*****
12345
   12.57 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 20, Peristiwa Bai'at Aqobah Dan Dakwah Di Yastrib (5 votes)
*****
12345
   13.32 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 21, Hijrah Ke Madinah Dan Rencana Pembunuhan Rasulullah (5 votes)
*****
12345
   13.30 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 22, Kisah Hijrahnya Rasulullah Bersama Abu Bakar Ke Madinah (5 votes)
*****
12345
   13.55 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 23, Kisah Hijrahnya Rasulullah Bersama Abu Bakar Ke Madinah 02 (4 votes)
*****
12345
   13.73 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 24, Hijrahnya Keluarga Rasulullah, Dan Keadaan Kota Madinah (4 votes)
****
12345
   15.52 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 25, Usaha Rasulullah Membangun Masyarakat Islam Di Madinah (5 votes)
*****
12345
   20.02 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 26, Permusuhan Kaum Musyrikin Terhadap Rasulullah, Dan Turunnya Syariat Perang (3 votes)
*****
12345
   14.28 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 27, Perang Badr (4 votes)
*****
12345
   18.29 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 28, Korban dan Tawanan Perang Badr, serta Hijrahnya Zainab (4 votes)
*****
12345
   14.63 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 29, Kejadian-Kejadian Setelah Perang Badr (3 votes)
*****
12345
   13.69 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 30, Perang Sawiq, Dan Peristiwa Pembunuhan Ka'ab Ibn Asraf (3 votes)
*****
12345
   12.81 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 31, Perang Uhud 01 (5 votes)
****
12345
   16.17 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 32, Perang Uhud 02 (5 votes)
*****
12345
   16.62 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 33, Perang Uhud 03 (5 votes)
****½
12345
   14.46 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 34, Perang Uhud 04 (3 votes)
*****
12345
   15.55 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 35, Perang Uhud 05 (5 votes)
*****
12345
   13.58 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 36, Kejadian-Kaejadian Penting Setelah Perang Uhud (4 votes)
*****
12345
   15.24 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 37, Pengusiran Bani Nadhir Dan Permulaan Perang Khandaq (4 votes)
*****
12345
   15.43 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 38, Peristiwa Perang Khandaq (4 votes)
*****
12345
   15.26 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 39, Perang Khandaq Dan Perang Bani Quraidha (5 votes)
*****
12345
   15.58 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 42, Perang Bani Lahyaan, dan Perang Bani Mushtholiq (5 votes)
*****
12345
   15.95 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 43, Fitnah-Fitnah Yang Dilontarkan Kaum Munafiqin (5 votes)
*****
12345
   11.49 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 44, Rasulullah Umrah Melalui Hudaibiyah (5 votes)
*****
12345
   14.18 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 46, Surat-Surat Rasulullah Kepada Para Pembesar Dan Raja 01 (5 votes)
*****
12345
   14.26 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 47, Surat-Surat Rasulullah Kepada Para Pembesar Dan Raja 02 (5 votes)
*****
12345
   13.85 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 49, Perang Khaibar, Dan Kisah Kambing Beracun (5 votes)
*****
12345
   12.77 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 50, Pernikahan Rasulullah Dengan Sofiyah, Dan Perang Datur Riqa' (5 votes)
*****
12345
   12.67 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 51, Rasulullah Melaksanakan Umroh, Dan Perang Mu'tah (5 votes)
*****
12345
   12.94 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 52, Pengaruh Perang Mu'tah, Dan Sebab-sebab Penaklukkan Mekkah (4 votes)
*****
12345
   13.53 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 53, Penaklukkan Kota Mekkah 01 (5 votes)
*****
12345
   11.42 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 54, Penaklukkan Kota Mekkah 02 (4 votes)
*****
12345
   12.62 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 55, Penaklukkan Kota Mekkah 03 (3 votes)
*****
12345
   12.95 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 57, Perang Hunain 02 (3 votes)
*****
12345
   13.14 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 58, Beberapa Peristiwa Setelah Perang Hunain (3 votes)
*****
12345
   14.50 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 59, Perang Tabuk 01 (3 votes)
*****
12345
   13.08 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 60, Perang Tabuk 02 (3 votes)
*****
12345
   11.43 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 61, Kisah Orang-orang Yang Tidak Ikut Perang Tabuk 01 (3 votes)
*****
12345
   13.89 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 62, Kisah Orang-orang Yang Tidak Ikut Perang Tabuk 02 (3 votes)
*****
12345
   14.42 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 63, Komentar Terhadap Perang Rasulullah Dan Datangnya Para Utusan (1 vote)
*****
12345
   13.63 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 64, Datangnya Para Utusan 02 (2 votes)
*****
12345
   11.88 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 65, Datangnya Para Utusan 03 (2 votes)
*****
12345
   14.55 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 66, Datangnya Para Utusan 04 (2 votes)
*****
12345
   12.51 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 67, Datangnya Para Utusan 05 (2 votes)
*****
12345
   12.38 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 68, Datangnya Para Utusan, Dan Hajjatul Wada' (2 votes)
*****
12345
   10.04 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 69, Hajjatul Wada' 02 (3 votes)
*****
12345
   12.26 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 70, Hajjatul Wada' Dan Tanda-tanda Perpisahan (2 votes)
*****
12345
   13.66 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 71, Hari-hari Menjelang Wafatnya Rasulullah (5 votes)
****
12345
   13.44 Mb
MainkanDownloadSiroh Nabi Muhammad 72, Wafatnya Rasulullah Dan Dipilihnya Abu Bakar Sebagai Khalifah Pertama (2 votes)
*****
12345
   10.31 Mb
Daftar KajianMasukkan keMainkanPlay RandomSelengkapnya